Hallitus

Puheenjohtaja

Juha Hartikainen, lääketieteen tohtori

Jäsen

Heikki Miettinen, lääketieteen tohtori

Jäsen

Jari A. Väänänen, toimitusjohtaja

Jäsen

Henri Hyvärinen, käräjätuomari

  

  

ASIAMIES

Henri Hyvärinen, käräjätuomari

  

  

HALLITUKSEN JÄSENET PERUSTAMISESTA LUKIEN:

Laamanni, asianajaja Eero Väätäinen (1979 – 2014)
- toimi myös säätiön asiamiehenä
Lääketieteen lisensiaatti Martti Helin (1979 – 1984)
Ekonomi Raimo Korhonen (1979 – 2010)
Lääketieteen tohtori Matti Halinen (1984 – 2020)
Ekonomi Pauli Hujanen (2002 – 2013)
Lääketieteen tohtori Juha Hartikainen (2012-)
Asianajaja, käräjätuomari Henri Hyvärinen (2012-)
Toimitusjohtaja, varatuomari Jari A. Väänänen (2018-)
Lääketieteen tohtori Heikki Miettinen (2020-)