Apurahat

Aarne ja Aili Turusen säätiö jakaa vuosittain noin 45 000 € - 60 000 € tutkimusapurahoja sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Säätiö voi jakaa sekä projektiapurahaa, tutkimusapurahaa ja apurahaa väitöskirjoja varten. Säätiö antaa etusijan loppuvaiheessa oleville väitöskirjatöille.

Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen apurahan käytöstä tutkimustyön valmistuttua.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyihin ja päätöksessä hyväksyttyihin tarkoituksiin. Apuraha palautuu säätiölle siltä osin, kun sitä ei ole käytetty kolmen (3) vuoden kuluessa myöntämisestä.